कार्य वृत्तSr.
Date
Topic
1
01 May 2018
आरोग्य सेवांबाबत तालुकास्तरीय जनसंवाद
2
01 May 2018
दिव्यांगांची मोफत तपासणी व नांव नोंदणी
3
01 June 2018
उन्हाळी विज्ञान शिबीर
4
01 April 2018
‘निर्मिती’च्या बेकरीचे उद्घाटन
5
01 April 2018
निसर्ग पर्यटन कार्यशाळा
6
01 July 2018
कार्यकर्ता दिन
7
01 July 2018
गावरान बियाणे महोत्सव
8
01 July 2018
दिव्यांगांना मोफत कृत्रिम अवयवांचे वाटप
9
01 August 2018
बियाणांची तपासणी
10
01 August 2018
वन दाव्यांसाठी पत्रकार परिषद
11
01 September 2018
आनंद्शाळा शिबीर
12
01 September 2018
कांदा व्यवस्थापन शेतीशाळा
13
01 December 2018
वनहक्काच्या सामूहिक दाव्यांना मान्यता
14
01 December 2018
आदिवासी व जंगल विषयावर राष्ट्रीय बैठक
15
01 December 2018
आरोग्य सेवांचे विकेंद्रित नियोजन
16
10 January 2019
बाल आनंद मेळावा
17
10 January 2019
भात संवर्धक देबल देब यांची संस्था भेट
18
11 February 2019
डांगी गोपालकांसाठी कार्यशाळा
19
11 February 2019
हळदी-कुंकवात वाटले गावरान वाण
20
10 March 2019
पर्यावरण प्रकल्प प्रदर्शन
21
10 April 2019
महिला शेतकरी संमेलन
22
10 April 2019
सामूहिक वनहक्क कार्यशाळा
23
10 April 2019
‘स्टॅन्डअप कॉमेडी’ शो
24
15 May 2019
आरोग्यविषयक ग्रामसभा
25
15 May 2019
विभागीय स्तरावर प्रथम क्रमांक