Find Us Here

Send us a message

Send us message and we will catch you soon


Make sure you put a valid email

Our headquaters
  • बहिणा, लोकपंचायत, ८, तुलसी कॉम्प्लेक्स, कुरण रोड, संगमनेर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र. पिन- ४२२६०५.

Our Other headquaters
  • लोकपंचायत, सावतामाळी नगर, आडवा ओढा, संगमनेर खुर्द, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर. पिन- ४२२६०५.
  • निर्मिती महिला औद्योगिक सहकारी संस्था, प्लॉट नं. १२५-१२६, संगमनेर सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्यादित, संगमनेर जि. अहमदनगर.पिन- ४२२६०५.
  • बळीराजा कृषक प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड, सावतामाळी नगर, आडवा ओढा, संगमनेर खुर्द, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर. पिन- ४२२६०५.
  • लोकपंचायत ग्रामीण तंत्रशिक्षण संस्थामु. कुरकुंडी, पो. घारगाव, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर. पिन- ४२२६२०.